Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15918604
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 246/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.10.2019
Data wejścia w życie:
01.01.2020
Utrata mocy:
01.01.2021
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 5460
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 471/2020
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 954/2018


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 15-10-2019
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 15-10-2019 15:16:31
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 30-09-2020 11:38:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A