Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16378188
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 156/2019

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację zadania z budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 pn.„Cykl imprez okolicznościowych w Kaszczorku”

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.10.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Treść konkursu(.doc)
- :Załącznik nr 4(.doc)
- :Załącznik nr 3(.doc)
- :Załącznik nr 2(.doc)
- :Załącznik nr 1(.doc)
- :Załącznik nr 5(.doc)
- :Załącznik nr 6(.doc)
- :Załącznik nr 7(.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Zbigniew Derkowski
Data wytworzenia: 11-10-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 11-10-2019 14:52:53
Kto zmodyfikował: Małgorzata Orgacka
Data ostatniej modyfikacji: 11-10-2019 15:14:39
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A