Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16379406
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 146/2019

Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w latach 2019-2020 ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.09.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :w formacie (.pdf)
- :w formacie (.pdf)
- :w formacie (.pdf)
- :w formacie (.pdf)
- :w formacie (.pdf)
- :w formacie (.pdf)
- :w formacie (.pdf)
- :w formacie (.pdf)
- :Informacja o wynikach konkursu (.pdf)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Jarosław Bochenek
Data wytworzenia: 27-09-2019
Kto opublikował: Małgorzata Orgacka
Data publikacji: 27-09-2019 10:16:12
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 14-11-2019 16:14:55
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A