Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 02.07.2022

Liczba wejść na stronę: 21271027
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 961/2018

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.10.2018
Data wejścia w życie:
21.10.2018
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - oświadczenie o utworzeniu komitetu
- :Załącznik nr 2 - LISTA POPARCIA
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 24-10-2018
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 24-10-2018 11:33:34
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 26-10-2018 12:13:17
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A