Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15867520
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 934/2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2019.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.09.2018
Data wejścia w życie:
01.01.2019
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2019
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 03-10-2018
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 03-10-2018 12:38:22
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 03-10-2018 12:43:44
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A