Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15904744
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania 5/2018

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
12.06.2018
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 30-05-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 12-06-2018 13:39:21
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 12-06-2018 13:40:30
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A