Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022

Liczba wejść na stronę: 22944135
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 773/2017

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.12.2017
Data wejścia w życie:
01.01.2018
Utrata mocy:
01.01.2019
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załączniki
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 820/2018
Uchwała RMT 837/2018
Uchwała RMT 856/2018
Uchwała RMT 872/2018
Uchwała RMT 910/2018
Uchwała RMT 937/2018
Uchwała RMT 15/2018
Uchwała RMT 47/2019
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 21-12-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 21-12-2017 14:11:05
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 15-01-2019 13:55:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A