Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15918612
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 686/2017

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.11.2017
Data wejścia w życie:
01.01.2018
Utrata mocy:
31.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - ZGŁOSZENIE zamiaru korzystania ze zwolnienia
- :Załącznik nr 2 - INFORMACJA o zamiarze kontynuowania zwolnienia
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4746
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 29-11-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 29-11-2017 12:32:44
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 07-12-2017 08:28:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A