Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15918146
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 685/2017

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.11.2017
Data wejścia w życie:
01.01.2018
Utrata mocy:
31.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - ZGŁOSZENIE zamiaru korzystania ze zwolnienia
- :Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków do zwolnienia
- :Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4745
Tekst ujednolicony dokumentu: w formacie pdf

Dokument został znowelizowany:

Tak

Dokumenty nowelizujące:
Uchwała RMT 373/2020
Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 29-11-2017
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 29-11-2017 12:26:28
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 24-06-2020 14:20:22
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A