Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15866865
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 386/2016

w sprawie przyjęcia Programu Gminy Miasta Toruń na rzecz wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2016-2018.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
08.09.2016
Data wejścia w życie:
08.09.2016
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - Program GMT na rzecz wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2016-2018
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 13-09-2016
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 13-09-2016 13:09:15
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 13-09-2016 13:14:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A