Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 01.10.2022

Liczba wejść na stronę: 22944978
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty

Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
15.02.2016
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
Załączniki: - :Informacja o wynikach szkolenia (OSK) - II półrocze 2015 r
- :Informacja o wynikach szkolenia (OSK) - II półrocze 2015 r (dane uzupełniające)
- :REJESTR OSK
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Krzysztof Kisielewski
Data wytworzenia: 15-02-2016
Kto opublikował: Paulina Bulsiewicz
Data publikacji: 15-02-2016 09:12:38
Kto zmodyfikował: Paulina Bulsiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-02-2016 09:28:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A