Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15866637
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 188/2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2016.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.11.2015
Data wejścia w życie:
01.01.2016
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 24-11-2015
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 24-11-2015 11:09:45
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 24-11-2015 11:11:57
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A