Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 13.06.2021

Liczba wejść na stronę: 15866644
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 903/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.11.2014
Data wejścia w życie:
13.11.2014
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :LPR - zeszyt główny
- :Załącznik nr 1 do LPR
- :Załącznik nr 2 do LPR
- :Załącznik nr 3 do LPR
- :Załącznik nr 4 do LPR
- :Załącznik nr 5 do LPR
- :Załącznik nr 6 do LPR
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 624/2009


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 18-11-2014
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 18-11-2014 14:59:50
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 18-11-2014 15:02:43
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A