Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.09.2021

Liczba wejść na stronę: 16991326
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Oświadczenie RMT 2/2013

w sprawie założeń wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
21.02.2013
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 27-02-2013
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 27-02-2013 14:22:57
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2013 14:28:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A