Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 26.07.2021

Liczba wejść na stronę: 16357793
Data (2021-07-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 27110
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 396/2021Informuję, że Pan Piotr Przyżycki dokonał zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sobieskiego 1/3 w Toruniu (dz. nr 4/1, obręb 55) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 395/2021Informuję, że Pan Grzegorz Murawski dokonał zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 (oficyna) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mostowej 11 w Toruniu (dz. nr 48, obręb 16) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 394/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Śniedziewskiej dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 16 w Toruniu (dz. nr 162, obręb 13) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 26.07.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 221/2021Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Świadczenie merytorycznych usług eksperta ds. wdrożenia karty miejskiej w komunikacji miejskiej”. 26.07.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6733.3/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie masztu pantografu przeznaczonego do ładowania autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu wraz ze stacją transformatorową oraz siecią elektroenergetyczną 15 kV, na terenie położonym przy Placu św. Katarzyny w Toruniu (część działki nr 131 obręb 18), dla realizacji zadania pn.: „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji ładowania autobusów MZK w Toruniu” w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. 26.07.2021
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 32. sesji (22.07.2021 r.). 26.07.2021
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 31. sesji RMT 26.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 393/2021Informuję, że Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Pana Sławomira Wiśniewskiego – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów UMT w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej przy ul. Konrada Grasera w Toruniu (dz. nr 178, 179 – obr. 30) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 392/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Tomasza Kulpy, z dnia 10 czerwca 2021 r. (wpływ do Wydziału 16 lipca 2021 r.), dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Słonecznej 74 w Toruniu (działka nr 819 z obrębu 29) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 391/2021Informuję, że Pani Kazimiera Szarafińska, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku wielorodzinnym przy ul. Antczaka 52 w Toruniu (działka nr 419 z obrębu 55) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 390/2021Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Pani Anny Wróblewskiej i Pana Grzegorza Wróblewskiego, dot. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Agatowej 3 w Toruniu (dz. nr 937 z obrębu 66) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 389/2021Informuję, iż organ wydał zaświadczenie Pani Małgorzacie Jaworskiej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w zabudowie bliźniaczej) przy ul. Gazowej 3 w Toruniu (działka nr 38 z obrębu 33) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 23.07.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 220/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn. „Redukcja podszytów i podrostów klonu jesionolistnego na terenie rezerwatu Kępa Bazarowa w Toruniu-etap II". 23.07.2021
Petycje 60/2021o jak najszybsze zakończenie prac nad uchwałą krajobrazową – kodeksem reklamowym. 23.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 388/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego Piotrowiaka dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej w ul. Łódzkiej w Toruniu – dz. nr 543, 544, 545/1, 546/1, 547/1, 596, 597/2, 598/1, 645, 646, 647, 649, 650, 651/1, 652/1 – obr. 66; dz. nr 415, 424, 436, 437, 457, 471 w obr. 68; dz. nr 574/4, 583/2, 588, 590, 591, 596, 597, 598 w obr. 74 zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.07.2021
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 57/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.107.2021.EB 22.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 387/2021Informuję, że Pani Grażyna Zapolska dokonała zgłoszenia podłączenia kotła gazowego do wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Parkowej 12-14 w Toruniu (dz. nr 470, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 386/2021Informuję, że Pani Arleta Kraśniewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Zamojskiej 31 w Toruniu (dz. nr 711/2 obręb 53) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 21.07.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A