Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 09.05.2021

Liczba wejść na stronę: 15477631
Data (2021-05-09)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26449
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 1/20121Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. WGN.6850.15.2020.EB, WGN.6850.19.2020.EB 04.01.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 221/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Macieja Weiszewskiego dla inwestycji pn. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Mostowej 18 w Toruniu (dz. nr 65 w obrębie 16) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 220/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zdzisława Zalewskiego, dla inwestycji pn. budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Ceramicznej 6 c w Toruniu (dz. nr 122/150, 122/152 w obrębie 42) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 219 /2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aliny Rakoczy - Głowackiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym bliźniaku przy ul. Złotej Rybki 13A w Toruniu (dz. nr 275/1, 275/2 obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 218/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Beaty Strupczewskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Złotej Rybki 13 w Toruniu (dz. nr 275/1, obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 217/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Danuty Górskiej - Markiewicz dla inwestycji polegającej na instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy ul. Rynek Nowomiejskie 24 w Toruniu (dz. nr 165, obręb 17).– zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 216/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Teresy Dąbrowskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla gazowego kotła c.o. cwu dwufunkcyjnego o mocy 26 kW w budynku jednorodzinnym przy ul. Gościnnej 11 w Toruniu (dz. nr 325/1, obręb 61) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 07.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 138/2021Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na usługę w zakresie codziennej dezynfekcji powierzchni oraz powietrza w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta Torunia. 07.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 137/2021Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę tonerów, tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta Torunia. 07.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 136/2021Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi pn.: „Wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego linii wysokiego napięcia 110 kV pomiędzy ul. Poznańską i ul. Andersa w Toruniu”. 07.05.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 43/2021Data zgromadzenia: 12.05.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 14:00-16:00
Miejsce zgromadzenia: Plac Teatralny przy Urzędzie Marszałkowskim.
07.05.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 42/2021Data zgromadzenia: 12.05.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 10:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: Ulica Polna 109, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
07.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 215/2021Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego odwołania od decyzji nr: WAiB.6740.12.938.53.2020.ZP dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Grudziądzkiej 75 w Toruniu (dz. nr 381 z obrębu 3). 06.05.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 214/2021Informacja Prezydenta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowego oraz hali magazynowo - produkcyjnej z częścią socjalną, z miejscami postojowymi, placem manewrowym, drogami wewnętrznymi, przyłączem wody i kanalizacji, kablami zasilającymi SN, wewnętrznymi liniami kablowymi NN oraz oświetleniem terenu przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu”, dz. nr 191/11, 192, 214 obr. 30 06.05.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 213/2021Informuję, iż organ w dniu 5 maja 2021 r. wniósł sprzeciw do zgłoszenia Pani Anny Błaszczyk, dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szczęśliwej 17 w Toruniu (działka nr 223 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 06.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 135/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań utrzymania przekazanych terenów zieleni zgodnie z załącznikiem nr 1. 06.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 134/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: 6 laptopów Wymagania minimalne zostały określone w załączniku nr 2. 06.05.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 133/2021Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1. Oracle Database Standard Edition 2 - licencja na 1 rok na 2 fizyczne procesory (dwie podstawki w serwerze) bez limitu użytkowników wraz z roczną asystą techniczną – 1 licencja 2. Oracle Database Standard Edition Two - licencja wieczysta na 25 użytkowników bez asysty technicznej – 2 licencje 06.05.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A