Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 14.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11098533
Data (2019-11-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22818
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 458/2019Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na najem lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w terminie od 9 marca 2020r. do 24 kwietnia 2020 r. 13.11.2019
Patronaty 204/2019Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Mediacje w sprawach rodzinnych" 13.11.2019
Patronaty 203/2019"Życie" -płyta autorska Jacka Gesska 13.11.2019
Patronaty 202/2019II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "THE WORLD OF ISLAM IN RESEARCH PERSPECTIVES OF ARABIC STUDIES AND POLITICAL SCIENCE" ("Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych") 13.11.2019
Patronaty 201/2019Muzyczna podróż ponad czasem i przestrzenią Moniuszko i Komeda na skrzypcach 9 strunowych 13.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 175/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Nowe oblicze Parku na Bydgoskim", w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. 13.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 137/2019Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki. 13.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220.21.1/2019obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 marca 2019 r. znak: WAiB.6220.11.22.8.2018 AG, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. 75/10 obręb 54)” w zakresie: - zmniejszenia powierzchni zabudowy hali magazynowej i z tym związanej zmiany zagospodarowania terenu, - likwidacji ekranu akustycznego wynikającą z nowej analizy hałasu, - projektowanych nowych obiektów – 2 wysokie magazyny (tzw silosy). 13.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 457/2019Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na prenumeratę prasy codziennej oraz czasopism na 2020 rok. 12.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 147/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia obejmującego budowę budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną wraz przebudową instalacji gazowej, na terenie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87 D, A w Toruniu (dz. nr 259/71, 260/44, 399/7, 260/19, 260/28, obr. 46). 12.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 133/2019Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie 106 punktów wypoczynku oraz 15 skwerów relaksu w ramach realizacji zadania „Toruń miastem pieszych” na terenach zieleni w Toruniu zgodnie z wskazanymi lokalizacjami”. 12.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 456/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia do budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu. 08.11.2019
Zarządzenie PMT 354/2019zmieniające zasady rachunkowości dla Urzędu Miasta Torunia 08.11.2019
Zarządzenie PMT 353/2019w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 174/2019W dniu 05.11.2019 r. Fundacja Studio M6 złożyła ofertę na realizację projektu pn.: Koncert toruńskiego zespołu Nietrzask oraz grupy instrumentalnej grającej kolędy i pastorałki podczas Nocnego Targu Świątecznego w dniu 7 grudnia 2019 w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 173/2019W dniu 04.11.2019 r. Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej "Celtycki Gotyk" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Koncert zespołu " Wszystkiego Najlepszego", w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 172/2019W dniu 31.10.2019 r. Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Dyskursami złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Organizacja jednodniowego festiwalu poetyckiego Zbiory Nanofestival w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A