Paweł Gulewski
Prezydent Miasta Torunia

Paweł Gulewski, Prezydent Miasta Torunia

Urodził się 5 marca 1981 r. w Toruniu. Ukończył politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był członkiem wielu stowarzyszeń, m.in. Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, NZS oraz Stowarzyszenia "Bydgoskie Przedmieście". Pracował w Prezydenckim Zespole ds. Inicjatyw Lokalnych. Ukończył staż w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał pracując jako grafik i manager produktu w toruńskich agencjach reklamowych. W latach 2005-2014 pracował w biurze poselskim oraz następnie senatorskim Wicemarszałka Senatu RP Jana Wyrowińskiego. Od 2013 pełnił funkcję Dyrektora Biura Zarządu Regionu Kujawsko-Pomorskiej PO, w tym czasie także zarządzał pracą Biura Senatora RP Przemysława Termińskiego.

Jednocześnie, w latach 2010-2020, zdobywał doświadczenie w toruńskim samorządzie jako Radny Miasta Torunia. Wykonując mandat kładł nacisk na promocję aktywności obywatelskiej oraz na zwiększanie udziału mieszkańców w życiu miasta. Był między innymi inicjatorem budżetu obywatelskiego w Toruniu, programów: "Bezpieczne Bydgoskie", "Orlik dla Bydgoskiego Przedmieścia", twórcą projektu "Fabryka inicjatyw", współtwórcą Regulaminu Konsultacji Społecznych. W Radzie Miasta Torunia Przewodniczył Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej, a także pełnił funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.

Od 1 czerwca 2020 r. do 18 stycznia 2024 r. był zastępcą Prezydenta Miasta Torunia, nadzorując takie sfery toruńskiego samorządu jak: gospodarka komunalna, sport i rekreacja, konserwacja zabytków, wizerunek i dynamika toruńskiego centrum miasta, architektura i budownictwo, geodezja i kartografia, ewidencja działalności gospodarczej i sprawy komunikacyjne, środowisko i ekologia oraz zdrowie i polityka społeczna.

W wyborach samorządowych 2024 startował z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. W drugiej turze głosowania osiągnął 65% głosów zdobywając mandat Prezydenta Miasta Torunia na lata 2024-2029.[start]  [koniec]


Dane kontaktowe:
Prezydent Miasta Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
tel: 56 611 87 34 (sekretariat)
e-mail: prezydent@um.torun.pl

Przyjmowanie interesantów:
Informacja o przyjmowaniu interesantów zostanie uzupełniona wkrótce.

Dodatkowe materiały: