Dokument przyjęte przez Młodzieżową Radę Miasta Torunia: uchwały, apele, stanowiska, oświadczenia.