Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ulicy Bawarczyków, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 703/7 z obrębu 10 o pow. 0,0108 ha.