Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w okresie od 01.07.2023 do 31.12.2023 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania ORGANIZACJA W TORUNIU MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZEŃ SPORTOWYCH, MEMORIAŁÓW ORAZ TURNIEJÓW CYKLICZNYCH KREUJĄCYCH SPORTOWY WIZERUNEK MIASTA TORUNIA – II TURAZałączniki:

Treść ogłoszenia konkursowego
Komplet materiałów konkursowych