Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług organizacji kursów umożliwiających zdobycie nowych i/lub poszerzenie posiadanych kompetencji/umiejętnościZałączniki:

Treść ogłoszenia konkursowego
Komplet materiałów konkursowych