Rada Miasta Torunia (RMT) - organ stanowiący i kontrolny gminy (z wyjątkiem referendum). Kadencja RMT trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

W skład Rady Miasta Torunia VIII kadencji (2018-2023) wchodzi 25 radnych, wybranych przez mieszkańców miasta 21 października 2018 r.