Rada Miasta Torunia (RMT) - organ stanowiący i kontrolny gminy (z wyjątkiem referendum). Kadencja RMT trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

W skład Rady Miasta Torunia VIII kadencji (2018-2023) wchodzi 25 radnych, wybranych przez mieszkańców miasta 21 października 2018 r.

 • Przewodniczący Rady Miasta Torunia
 • Wiceprzewodniczący RMT
 • Radni Miasta Torunia
 • Kluby radnych
 • Dyżury radnych
 • Interpelacje, wnioski, zapytania radnych
 • Kodeks etyczny radnych

 • Sesje RMT - terminarz
 • Transmisje z obrad RMT
 • Sprawozdanie z prac rady

 • Komisje RMT
 • Posiedzenia Komisji RMT - terminarz

 • Uchwały RMT
 • Apele RMT
 • Deklaracje RMT
 • Oświadczenia RMT
 • Rezolucje RMT
 • Stanowiska RMT

 • Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

 • Młodzieżowa Rada Miasta Torunia

 • Klauzule informacyjne RMT