Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe złożone w 2024 r., koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2023 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2022 r., pierwsze