Karty informacyjne - publiczne dostępne wykazy danych publikowane są za pomocą aplikacji Ekoportal-Wykaz, udostępnianej przez Ministerstwo Środowiska.

Aby znaleźć karty dotyczące Torunia należy przejść na stronę Ekoportalu i wpisać w odpowiednie pola parametry wyszukiwania.

>>> Przejdź do wyszukiwarki kart w Ekoportalu


W okresie od 1 grudnia 2010 r. do 20 października 2011 r., tymczasowo został zmieniony sposób publikowania kart informacyjnych - publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w zakresie prac wykonywanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Karty były publikowane zgodnie z wzorem określonym z Załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. (Dz. U. nr 186 poz. 1249), przy czym ze względów technicznych nie korzystano w tym czasie z bazy danych Centrum Informacji o Środowisku (baza była dostosowywana do nowych wymogów prawnych).

>>> Tu można znaleźć karty publikowane w okresie 1.12.2010 - 20.10.2011


Dane publikowane przed 16 listopada 2009 r.

1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - dokumenty prowadzone przez Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.

Spis kart informacyjnych zawierających informacje o środowisku jest publikowany zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), który zobowiązuje organy administracji do udostępniania w BIP informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu.

2. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - dokumenty prowadzone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Toruniu

3. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia - rok 2009, komplet: