Karty informacyjne - publiczne dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są publikowane za pomocą aplikacji Ekoportal-Wykaz, udostępnianej przez Ministerstwo Środowiska.

Aby znaleźć karty dotyczące Torunia należy przejść na stronę Ekoportalu i wpisać w odpowiednie pola parametry wyszukiwania.