Załączniki:

Oświadczenie majątkowe złożone w 2022 r.