Załączniki:

Oświadczenie majątkowe złożone w 2023 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2022 r.