Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe złożone w 2024 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2024 r., koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2023 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r., początek kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r., koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.