w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Data wejścia w życie:  2012-11-17Załączniki:

Uchwała nr 414/2012 RMT
podział miasta na strefy