Informacja o przyjmowaniu interesantów w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Torunia.

  1. Prezydent Miasta Torunia oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia - w każdy wtorek od godziny 11.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  2. Skarbnik Miasta Torunia oraz Sekretarz Miasta Torunia - codziennie od godziny 13.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  3. Kierujący działami Urzędu Miasta Torunia - codziennie od godziny 13.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  4. Pozostali pracownicy - w godzinach pracy działu, w którym są zatrudnieni.

Koordynowaniem rozpatrywania skarg  i wniosków w Urzędzie Miasta Torunia zajmuje się Biuro Obsługi Urzędu Referat Organizacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, pokój 63c.