Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 29.10.2020

Liczba wejść na stronę:
Zamówienia publiczne - ogłoszenia

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych są publikowane w trzech grupach, w zależności od wartości zamówienia:

  • do 30 000 Euro (BIP)
  • powyżej 30 000 Euro (BIP)
  • od progów unijnych (platforma zakupowa) - dotyczy postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - tak zwane zamówienia unijne - wszczęte od dnia 18 października 2018 r.

Przejdź do ogłoszeń:

Zamówienia o wartości powyżej 30 tysięcy euro  

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 21-11-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 21-11-2018 16:45:21
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 21-11-2018 17:03:42
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt