Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 14.11.2019

Liczba wejść na stronę: 1682272
Praca w Urzędzie Miasta


Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia publikowane w 2019 r.:

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze:


Ogłoszenie nr 35/2019


  • data publikacji ogłoszenia: 13.11.2019 r.
  • termin składania ofert: 27.11.2019 r.

Ogłoszenie nr 34/2019

  • data publikacji ogłoszenia: 28.10.2019 r.
  • termin składania ofert: 06.11.2019 r.


Ogłoszenie nr 33/2019


Ogłoszenie nr 32/2019


Ogłoszenie nr 31/2019


Ogłoszenie nr 30/2019


Ogłoszenie nr 29/2019


Ogłoszenie nr 28/2019


Ogłoszenie nr 27/2019


Ogłoszenie nr 26/2019


Ogłoszenie nr 25/2019


  • data publikacji ogłoszenia: 08.07.2019

Ogłoszenie nr 24/2019


Ogłoszenie nr 23/2019


Ogłoszenie nr 22/2019


Ogłoszenie nr 21/2019


Ogłoszenie nr 20/2019


Ogłoszenie nr 19/2019


Ogłoszenie nr 18/2019

w Wydziale Ewidencji i Zezwoleń
Ogłoszenie nr 17/2019


Ogłoszenie nr 16/2019


Ogłoszenie nr 15/2019


Ogłoszenie nr 14/2019

Ogłoszenie nr 13/2019

Ogłoszenie nr 12/2019


Ogłoszenie nr 11/2019


Ogłoszenie nr 10/2019

Ogłoszenie nr 9/2019

Ogłoszenie nr 8/2019


Ogłoszenie nr 7/2019

Ogłoszenie nr 6/2019


Ogłoszenie nr 5/2019

Ogłoszenie nr 4/2019

Ogłoszenie nr 3/2019

Ogłoszenie nr 2/2019

Ogłoszenie nr 1/2019Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia publikowane w 2018 r.:


Ogłoszenie nr 48/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 47/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zwrotu bonifikat i służebności w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie nr 46/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. monitorowania źródeł finansowania projektów i obsługi kancelaryjnej w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego

Ogłoszenie nr 45/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. dokumentacji technicznej w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 44/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Przygotowania Dokumentacji w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 43/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej, w Referacie Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach

Ogłoszenie nr 42/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. eksploatacji sprzętu komputerowego w Biurze Obsługi Urzędu, w Referacie Obsługi Informatycznej

Ogłoszenie nr 41/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych w Wydziale Spraw Administracyjnych

Ogłoszenie nr 40/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi administracyjno-biurowej oraz zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 39/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów z gospodarowania zasobem geodezyjnym, opłat komunikacyjnych i ewidencji ZFŚS w Wydziale Księgowości

Ogłoszenie nr 38/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi administracyjno-biurowej w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Ogłoszenie nr 37/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. dokumentacji technicznej w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 36/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Przygotowania Dokumentacji w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 35/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji przedszkoli, szkół specjalnych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, strategii rozwoju edukacji w Wydziale Edukacji

Ogłoszenie nr 34/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze:

1. ds. drogownictwa;

2. ds. zarządzania energią i mediami;

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 33/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji wydatków inwestycyjnych i majątku trwałego w Wydziale Księgowości

Ogłoszenie nr 32/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zbywania nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie nr 31/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. współpracy z instytucjami kultury i nadzoru merytorycznego w Wydziale Kultury

Ogłoszenie nr 30/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. dokumentacji technicznej w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 29/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Przygotowania Dokumentacji w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 28/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Przygotowania Dokumentacji w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 27/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. dokumentacji technicznej w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 26/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. redagowania materiałów informacyjnych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Ogłoszenie nr 25/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania energią i mediami w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 24/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji wydatków inwestycyjnych i majątku trwałego w Wydziale Księgowości

Ogłoszenie nr 23/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko pomocnicze - pomoc administracyjna ds. obsługi Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Urzędu

Ogłoszenie nr 22/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz obsługi administracyjno - biurowej w Wydziale Środowiska i Zieleni

Ogłoszenie nr 21/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały. gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie nr 20/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności w Wydziale Spraw Administracyjnych

Ogłoszenie nr 19/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. monitorowania i analiz programów i projektów dla obszaru TCM w Biurze Toruńskiego Centrum Miasta

Ogłoszenie nr 18/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie nr 17/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 16/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Biurze Obsługi Urzędu, w Referacie Obsługi Informatycznej

Ogłoszenie nr 15/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Ewidencji i Rejestracji

Ogłoszenie nr 14/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa, budżetu oraz obsługi systemu Otago i wydawania kwitów mazalnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie nr 13/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 12/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 11/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Windykacji

Ogłoszenie nr 10/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Biurze Obsługi Urzędu

Ogłoszenie nr 9/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika oraz Sekretarza w Kancelarii Prezydenta Miasta

Ogłoszenie nr 8/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Ewidencji i Rejestracji

Ogłoszenie nr 7/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. analiz ekonomiczno-finansowych w Biurze Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 6/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze:

  1. ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego w Referacie Obsługi Informatycznej Biura Obsługi Urzędu,
  2. ds. wdrożeń systemów internetowych i rozwoju usług w Biurze Projektów Informatycznych.

Ogłoszenie nr 5/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej TCZK, monitoringu wizyjnego miasta, systemu ostrzegania i alarmowania w Wydziale Ochrony Ludności

Ogłoszenie nr 4/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Sportu w Wydziale Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie nr 3/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze ds. kadr w Referacie Kadr i Szkoleń

Ogłoszenie nr 2/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Środowiska i Zieleni

Ogłoszenie nr 1/2018

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia - Architekta Miasta.Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia
publikowane w roku 2017

Ogłoszenie nr 28/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Biura Rewitalizacji

Ogłoszenie nr 27/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych, monitorowania, prognoz i analiz w Wydziale Ochrony Ludności

Ogłoszenie nr 26/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Biura Rewitalizacji

Ogłoszenie nr 25/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy strukturalnych w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego

Ogłoszenie nr 24/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ogłoszenie nr 23/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze ds. wspomagania Prezydenta Miasta oraz Zastępców Prezydenta Miasta w Kancelarii Prezydenta Miasta

Ogłoszenie nr 22/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zasobu Gminy i Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Gminy i Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie nr 21/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. redagowania materiałów informacyjnych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Ogłoszenie nr 20/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie nr 19/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania i przewozów w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 18/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego

Ogłoszenie nr 17/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi zadań dofinansowanych ze środków UE w Wydziale Inwestycji i Remontów

Ogłoszenie nr 16/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie nr 15/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. służby przygotowawczej, staży i praktyk w Referacie Kadr Wydziału Organizacji i Kontroli

Ogłoszenie nr 14/2017
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. Systemu Informacji Oświatowej, naboru elektronicznego do szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, analiz informatycznych w Wydziale Edukacji

Ogłoszenie nr 13/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania ruchem na drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 12/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa

Ogłoszenie nr 11/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego, w wymiarze 1/2 etatu

Ogłoszenie nr 10/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Wydziału Ochrony Ludności

Ogłoszenie nr 9/2017
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Torunia

Ogłoszenie nr 8/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania ruchem na drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 7/2017
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, pracujących, pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Edukacji


Ogłoszenie nr 6/2017
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko pomocnicze - pomoc administracyjna ds. obsługi PIUM w Wydziale Organizacji i Kontroli

Ogłoszenie nr 5/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozkładów jazdy w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 4/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Wydziale Prawnym

Ogłoszenie nr 3/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracujących, pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Edukacji

Ogłoszenie nr 2/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracujących, pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Edukacji

Ogłoszenie nr 1/2017

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne od dnia 1.02.2017 r. kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego, w wymiarze 1/2 etatu

Ogłoszenia o pracy w Urzędzie Miasta Torunia
publikowane w roku 2016

Ogłoszenie nr 27/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania ruchem na drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 26/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dochodów z tytułu informacji adresowej, z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej, dochodów z mienia Skarbu Państwa, dochodzenia należności MSP w Wydziale Księgowości. Przewidywany termin zatrudnienia 2.01.2017 r. 

Ogłoszenie nr 25/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Wydziale Prawnym. Przewidywany termin zatrudnienia 2.01.2017 r. 

Ogłoszenie nr 24/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne od dnia 1.01.2017 r. stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa 

Ogłoszenie nr 23/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji strategii rozwoju turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w Wydziale Sportu i Turystyki

Ogłoszenie nr 22/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji szkół ogólnokształcących i zawodowych, mistrzostwa sportowego, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracujących, pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Edukacji


Ogłoszenie nr 21/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Podatków i Windykacji

Ogłoszenie nr 20/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. analiz ekonomiczno-finansowych w Biurze Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego

Ogłoszenie nr 19/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowiska urzędnicze ds. kontaktów z mediami, analizy informacji oraz redagowania materiałów informacyjnych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji


Ogłoszenie nr 18/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert na stanowiska urzędnicze w ramach umowy na zastępstwo w Urzędzie Miasta Torunia

  • Data publikacji: 04.08.2016 r.
  • Termin składania ofert: 16.08.2016 r.

Ogłoszenie nr 17/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. monitorowania źródeł finansowania projektów i obsługi kancelaryjnej w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego


Ogłoszenie nr 16/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko kierownicze zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie nr 15/ 2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Spraw Administracyjnych

Ogłoszenie nr 14/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. Systemu Informacji Oświatowej, naboru elektronicznego do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, analiz informatycznych w Wydziale Edukacji

Ogłoszenie nr 13/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko pomocnicze - pomoc administracyjna ds. obsługi PIUM w Wydziale Organizacji i Kontroli

Ogłoszenie nr 12/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Ogłoszenie nr 11/2016
Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi narad i spotkań Prezydenta Miasta oraz obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta w Kancelarii Prezydenta Miasta

Ogłoszenie nr 10/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. koordynacji działań promocyjnych oraz nadzoru nad identyfikacją wizualną w Wydziale Promocji

Ogłoszenie nr 9/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. spotkań z mieszkańcami, wydawnictw informacyjnych i badań społecznych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Ogłoszenie nr 8/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji zawodów sportowych i kontroli imprez masowych w Wydziale Sportu i Turystyki

Ogłoszenie nr 7/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Referatu ds. Nadzoru Drogowego i Zarządzania Ruchem na Drogach w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Ogłoszenie nr 6/2016

Prezydent Miasta Torunia ogłasza publiczny nabór ofert w Urzędzie Miasta Torunia, przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, na wolne stanowisko urzędnicze związane z pełnieniem funkcji asystenta Prezydenta Miasta Torunia


Ogłoszenie nr 5/2016

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Andrzejewska
Data wytworzenia: 28-10-2019
Kto opublikował: Alicja Józefiak
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Kamila Raniszewska
Data ostatniej modyfikacji: 13-11-2019 13:28:20
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt