Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 20.08.2019


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > BM
 

   
Biuro Mieszkalnictwa
adres: ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 83 77
e-mail: bm@um.torun.pl
dyrektor: Kowalska Elżbieta
urzędowanie: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Biuro Mieszkalnictwa

Symbol Procedura      
 BM 22.1 Odszkodowanie na rzecz właściciela nieruchomości za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób objętych prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A