Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.03.2019


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > BTCM
 

   
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 87 36
fax: 56 652 13 88
e-mail: tcm@um.torun.pl
dyrektor: Iżycka Aleksandra
urzędowanie: 8:00-16:00
Pracownicy
 • Iżycka Aleksandra
  dyrektor BTCM

 • Ptaszek Małgorzata
  stanowisko ds. kontaktów zewnętrznych i promocji działań rewitalizacyjnych na obszarze Toruńskiego Centrum Miasta

 • Rzodeczko Justyna
  monitorowanie i analizy programów i projektów dla obszaru TCM

 • Sulińska Edyta
  stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i projektów europejskich

 • Wiśniewska Agnieszka
  stanowisko ds. integracji, aktywizacji społecznej i gospodarczej oraz podnoszenia konkurencyjności obszaru TCM

 • Wojnowska Katarzyna
  stanowisko ds. wizerunku i estetyki obszaru TCM


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

  Symbol Procedura      
   BTCM 19.6 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski w celu zorganizowania stoisk handlowych z kwiatami
   BTCM 19.4 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu umieszczania szyldów, reklam, wolnostojących nośników reklamowych
   BTCM 19.1 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w celu zorganizowania ogródka letniego/zimowego.
   BTCM 19.5 Udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na organizację wydarzeń plenerowych
   BTCM 19.3 Dofinansowanie nakładów na zagospodarowanie podwórek na terenie Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach programu „Moje Podwórko”
   BTCM 19.2 Zawarcie umowy na udostępnienie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu Staromiejskiego w Toruniu: ul. Rynek Staromiejski, ul. Żeglarska w celu zorganizowania stoisk handlowych z pamiątkami
   BTCM 19.7 Abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) przedsiębiorcy Podstrefa A w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną na rzecz społeczności lokalnej Zespołu

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A