Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 18.04.2019


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > USC
 

   
Urząd Stanu Cywilnego
adres: ul. Bydgoska 5, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 83 94, 56 611 83 95
fax: 56 611 83 98
e-mail: usc@um.torun.pl
dyrektor: 752
urzędowanie: Pon-Pia: 7.30-17.00
Sob: 8-12 (rejestr. zgonów)
uwagi: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Urząd Stanu Cywilnego

Symbol Procedura      
 USC 4.9 Zmiana imienia i nazwiska
 USC 4.10 Przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 USC 4.4 Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw, zgonów
 USC 4.1 Rejestracja urodzeń
 USC 4.8 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 USC 4.6 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 USC 4.5 Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 USC 4.7 Transkrypcja (przeniesienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego
 USC 4.2 Zawarcie i rejestracja małżeństw
 USC 4.3 Rejestracja zgonów

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A