Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.08.2018


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > BRM
 

   
Biuro Rady Miasta
adres: ul. Wały Gen Sikorskiego 8, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 87 27
fax: 56 611 86 88
e-mail: brm@um.torun.pl
dyrektor: Wiliński Marek
urzędowanie: Pon.-pią.: 7.30-15.30, w dniu sesji - do zak. pos.
Pracownicy
  • Wiliński Marek
    dyrektor biura

  • Czerwonka Beata
    obsługa: Rad Okręgów, Komisji Rewizyjnej, przygotowywanie planów do projektu budżetu biura, przygotowywanie rozstrzygnięć skarg, redagowanie wystąpień i tekstów, przygotowywanie aktów Rady Miasta

  • Jarosz Maria
    obsługa administracyjna, Młodzieżowej Rady Miasta Torunia, Honorowe Wyróżnienia Miasta Torunia, obsługa systemu OTAGO

  • Król Jolanta
    obsługa: Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji, Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

  • Pyrek Piotr
    obsługa: sesji Rady Miasta, Komisja Budżetu, redagowanie wystąpień i tekstów, zapytania i wolne wnioski

  • Szewczyk Joanna
    obsługa: Komisji Rozwoju, Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, Komisji Rewitalizacji Miasta


    powrót
    Jak załatwić sprawę
    Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Biuro Rady Miasta

    Symbol Procedura      
     BRM 17.1 Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
    Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
    bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A