Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WŚiZ
 

   
Wydział Środowiska i Zieleni
adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 86 93
fax: 56 611 87 89
e-mail: wsiz@um.torun.pl
dyrektor: Swinarska Jolanta
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Kształtowania Zieleni
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 86 93
fax: 56 611 87 89
 
referat: Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 86 93
fax: 56 611 87 89
 
Pracownicy
 • Swinarska Jolanta
  p.o. dyrektora wydziału

 • Kozłowski Tomasz
  kierownik referatu kształtowania zieleni

 • Adamiak Elżbieta
  miejskie tereny zieleni

 • Bulczyński Mirosław
  ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

 • Czerwiński Józef
  gospodarka wodna, pozwolenia wodnoprawne

 • Karmienko Anna
  stanowisko ds. programowania strategicznego i projektów europejskich w zakresie ochrony środowiska i zieleni

 • Pomianowska Halina
  Geolog Powiatowy - rozstrzygnięcia geologiczne

 • Prządka Ewa
  planowanie, realizacja i monitoring strategii i programów z zakresu ochrony środowiska

 • Rasała Anna
  zieleń w pasach drogowych

 • Sawicka Joanna
  finansowania ochrony środowiska, planowania, realizacji i kontroli budżetu

 • Stańczewska Maria
  udostępnianie danych o środowisku, organizowanie edukacji ekologicznej, prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, obsługa administracyjna wydziału

 • Sypniewska Ewa
  nadzór nad lasami komunalnymi i prywatnymi, rejestr zwierząt egzotycznych, ochrona przyrody

 • Tyczyńska Joanna
  wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, cmentarze komunalne, wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy

 • Łydzińska Joanna
  wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Środowiska i Zieleni

  Symbol Procedura      
   WŚiZ 6.29 Dofinansowanie - likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Torunia
   WŚiZ 6.32a Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
   WŚiZ 6.4 Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach
   WŚiZ 6.1 Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - udzielenie pozwolenia
   WŚiZ 6.2 Instalacja niewymagająca pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza- zgłoszenie
   WŚiZ 6.3 Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
   WŚiZ 6.5 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska - wygaśniecie pozwoleń
   WŚiZ 6.25 Postępowania w zakresie dotyczącym zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich
    Wygaśnięcie koncesji (cofnięcie)
   WŚiZ 6.26 Usuwanie drzew oraz krzewów - wydawanie zezwolenia
   WŚiZ 6.27 Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy do miejsca pochówku - wydanie zezwolenia
   WŚiZ 6.33 Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin
   WŚiZ 6.30 Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem.
   WŚiZ 6.31 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizycyjną
   WŚiZ 6.32 Dofinansowanie - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest
   WŚiZ 6.34 Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
   WŚiZ 6.28. Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa - wydanie zaświadczenia
   WŚiZ 6.35 Wydanie dewcyzji zatwierdzającej dokumentację złóż kopalin, hydrogeologiczną lub geologiczno-inżynierską
   WŚiZ 6.36 Wydanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjatkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
    WŚiZ 6.6 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
   WŚiZ 6.7 Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych przeznaczonych pod budowę.

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A