Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.07.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WŚiE
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Środowiska i Ekologii
adres: ul. Wały Gen.Sikorskiego 12, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 86 93
e-mail: wsie@um.torun.pl
dyrektor: Pomianowska Halina
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi: UWAGA!!!
Nowe zasady organizacyjne obowiązujące w Urzędzie Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat.
czynności: Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty.
Pracownicy
 • Pomianowska Halina
  p.o. dyrektora wydziału / Geolog Powiatowy

 • Stańczewska Maria
  stanowisko ds. edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjno-biurowej

 • Bulczyński Mirosław
  Stanowisko ds. ochrony powietrza i ochrony przed hałasem

 • Niedziałkowska Anna
  stanowisko ds. pozyskiwania środków na projekty UE i współpracy GMT z organizacjami pożytku publicznego w zakresie ochrony środowiska i ekologii

 • Prządka Ewa
  Stanowisko ds. planowania, realizacji i monitoringu strategii i finansowania programów z zakresu ochrony powietrza

 • Sawicka Joanna
  Stanowisko ds. finansowania ochrony środowiska, planowania , realizacji i kontroli budżetu, dotacji do wymiany ogrzewania, usuwania wyrobów zawierających azbest


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Środowiska i Ekologii

  Symbol Procedura      
   WŚiE 6.1 Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
   WŚiE 6.2 Dofinansowanie - likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Torunia
   WŚiE 6.3 Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - udzielenie pozwolenia
   WŚiE 6.4 Instalacja niewymagająca pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza- zgłoszenie
   WŚiE 6.5 Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
   WŚiE 6.6 Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska - wygaśniecie pozwoleń
   WŚiE 6.7 Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin
   WŚiE 6.8 Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
   WŚiE 6.9 Wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację złóż kopalin, hydrogeologiczną lub geologiczno-inżynierską
   WŚiE 6.10 Wydanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjatkiem projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi
   WŚiE 6.11 Dofinansowanie – na zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Torunia
   WŚiE 6.12 Dofinansowanie - usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest
   WŚiE 6.13 Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem.
   WŚiE 6.14 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizycyjną

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A