Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 04.07.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > BMKZ
 

   
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
adres: Podmurna 2/2a
telefon: 56 611 87 95
fax: 56 611 87 80
e-mail: bmkz@um.torun.pl
dyrektor: Okoń Emanuel
urzędowanie: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi:

UWAGA!!!
Od 01 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności: Zobacz też: Z Biurem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Po wcześniejszym umówieniu się na termin (konkretny dzień i godzina)możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów. Praca w Biurze odbywa się w godz. 7.30-15.30 w pełnym zakresie spraw. Obsługa interesantów odbywa się zawsze w wyznaczonych miejscach i na wyznaczonych stanowiskach, do których osoby przychodzące są kierowane przez portierów lub przez pracowników działu załatwiającego sprawę.
Pracownicy
 • Okoń Emanuel
  Miejski Konserwator Zabytków

 • Romaniszyn Mirosława
  kierownik zespołu ds. projektów europejskich

 • Cyrek Agata
  sprawy budżetowe i zamówień publicznych, przyjmowanie wniosków i rozliczanie dotacji na prace konserwatorskie, archiwizacja dokumentacji konserwatorskich, sprawy bieżące biura

 • Jaworska Alicja
  koordynacja projektów w programach operacyjnych Unii Europejskiej.

 • Olszta-Bloch Magdalena
  opiniowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, nadzory konserwatorskie

 • Szczerbiński Sławomir
  opiniowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, nadzory konserwatorskie

 • Wiencek-Kałucka Anna
  opiniowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, nadzory konserwatorskie

 • Wojdyło Sławomir
  opiniowanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, nadzory konserwatorskie

 • Mudlaff Justyna


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

  Symbol Procedura      
   BMKZ 21.1 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń
   BMKZ 21.2 Nadzór konserwatorski
   BMKZ 21.3 Wydawanie pozwoleń na działania przy obiektach zabytkowych
   BMKZ 21.4 Prowadzenie kartoteki ewidencji zabytków oraz dokumentacji historycznej, architektonicznej i innej
   BMKZ 21.5 Lustracje terenowe zabytków
   BMKZ 21.6 Prowadzenie realizacji konserwatorskich

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A