Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 12.12.2017


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WE
 

   
Wydział Edukacji
adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 20
fax: 56 611 88 37
e-mail: we@um.torun.pl
dyrektor: Łukaszewska Anna
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
Referaty
referat: Planowania i Sprawozdawczości
adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 20
fax: 56 611 88 37
 
Pracownicy
 • Łukaszewska Anna
  dyrektor

 • Nowicka-Skuza Katarzyna
  zastępca dyrektora wydziału

 • Grzybowska Anna
  kierownik Referatu

 • Żeśko Ewa
  realizacja obowiązku nauki, kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, obsługa kancelaryjna

 • Chmielewska Marzena
  organizacja przedszkoli miejskich, szkół specjalnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w  jednostkach GMT, kierowanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych

 • Fiedler Marek
  nadzór nad szkołami zawodowymi, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, koordynowanie projektów europejskich, awans zawodowy nauczycieli, prowadzenie spraw Szkoły Mistrzostwa Sportowego

 • Kułaczkowska Marta
  opracowywanie projektu budżetu, analizy ekonomiczne

 • Lewandowska Magdalena
  rozliczanie finansowe gimnazjów

 • Nowakowska Violetta
  organizacja samodzielnych szkół podstawowych awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, ewidencja szkół i placówek niepublicznych, strategia rozwoju edukacji

 • Samsel Danuta
  organizacja placówek oświatowo-wychowawczych, szkół artystycznych, samodzielnych gimnazjów i liceów ogólnokształcących, organizacja współpracy międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego

 • Seklecka Maria
  rozliczenia finansowe przedszkoli i szkół niepublicznych

 • Sztandarski Grzegorz
  udzielanie porad i opinii prawnych

 • Woroniecka Monika
  organizacja zespołów szkół, prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianego pracownika

 • Śmigielska Małgorzata
  nadzór nad mieniem gminnych jednostek oświatowych, zakupy inwestycyjne, stypendia dla uczniów

 • Łukasik Elżbieta
  organizacja szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących

 • Żbikowska- Górska Magdalena


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Edukacji

  Symbol Procedura      
   WE 3.1 Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną - wydanie zezwolenia
   WE 3.2 Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - wydanie zaświadczenia

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A