Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
 
Piątek, 19.12.2014
 Wybory
 Podstawowe dane
 Władze miejskie
• Prezydent miasta
Zastępcy prezydenta
Skarbnik Miasta
Sekretarz Miasta
• Rada Miasta Torunia
Przewodniczący RMT
Wiceprzewodniczący RMT
Radni
Kodeks etyczny radnych
Sesje RMT
Sprawozdanie z prac rady
Komisje RMT
Posiedzenia Komisji RMT
Dyżury radnych
Interpelacje, wnioski, zapytania
• Rady Okręgów - składy
Dyżury Rad Okręgów
 Zamówienia publiczne
• Zamówienia powyżej 30.000 Euro
• Zamówienia do 30.000 Euro
 Prawo lokalne, dokumenty
• Baza dokumentów lokalnych
• Statut Gminy
• Strategia Rozwoju Miasta
• Uchwały RMT
• Stanowiska RMT
• Apele RMT
• Oswiadczenia RMT
• Rezolucje RMT
• Deklaracje RMT
• Zarządzenia Prezydenta
• Sprawozdania
• Inne dokumenty
 Ogłoszenia Prezydenta
• Sprzedaż akcji spółek miejskich
 Ogłoszenia o pracy
• W urzędzie miasta
• W innych jednostkach
 Urząd Miasta Torunia
• Dla niesłyszących
• Załatwianie spraw w urzędzie
• Załatw przez Internet
• Adres i godziny urzędowania
• Numery kont bankowych
• Regulamin organizacyjny
• Wydziały i biura
• Pracownicy UMT
• Kodeks etyczny pracowników UMT
• Rejestry, ewidencje, archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
• Zasady działań kryzysowych
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Elektroniczne zbiory aktów prawnych
 Informacje o środowisku
 Oferta inwestycyjna
 Podatki i opłaty lokalne
• Ulgi, umorzenia, odroczenia - wykaz podmiotów
• Interpretacje przepisów prawa podatkowego
• Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach
 Budżet Torunia
• Projekt na rok 2015
• Plan na rok 2014
• Sprawozdania z wykonania budżetu
 Rating miasta Torunia
 Oświadczenia majątkowe
• Oświadczenia majątkowe radnych
• Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
• Oświadczenia majątkowe archiwalne
 Plany i programy działania
 Kontrole wewnętrzne
 Audyty wewnętrzne
 Majątek Gminy
 Udział Torunia w związkach i organizacjach
 Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki
• Bezpieczeństwo publiczne
• Edukacja
• Edukacja przyrodnicza
• Gospodarka komunalna
• Kultura, turystyka, sport
• Zdrowie i pomoc społeczna
• Spółki prawa handlowego
• Administracja zespolona
 Dostęp do informacji nieudostępnionej
 Informacje techniczne BIP
• Słownik skrótów
• Redakcja
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Kontakt
• Pomoc
• Polityka cookies
 Strona główna


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WEiR
  Kompetencje

Nazwisko
Struktura Urzędu

Grupa osób
   
Wydział Ewidencji i Rejestracji
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 50
fax: 56 611 88 88(sekretariat),611 88 55(rejstracja pojazdów),611 88 58(prawa jazdy)
e-mail: weir@um.torun.pl
dyrektor: Kisielewski Krzysztof
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 67, tel. do ustalania terminu rejestracji pojazdu:566118876
fax: 56 611 88 55
 
referat: Działalności Gospodarczej
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 64, 611 88 65, 611 88 66
 
Pracownicy
1-20 21-35 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Ewidencji i Rejestracji

Symbol Procedura      
 WEiR 1.34 Przerejestrowanie pojazdu
 WEiR 1.33 Rejestracja samochodu z zagranicy
 WEiR 1.32 Rejestracja nowego samochodu
 WEiR 1.24 Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
 WEiR 1.23 Prawo jazdy - obowiązkowa wymiana
 WEiR 1.25 Prawo jazdy - wtórnik
 WEiR 1.21 Wykonanie transportu drogowego - zmiana treści licencji
 WEiR 1.19 Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 WEiR 1.17 Sprzęt pływający służący do połowu ryb - rejestracja
 WEiR 1.9 Działalność gospodarcza - wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej
 WEiR 1.3 Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - wydanie
 WEiR 1.4 Wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym.
 WEiR 1.2 Gastronomiczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
 WEiR 1.1 Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
 WEiR 1.22 Przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń
 WEiR 1.10 Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
 WEiR 1.15 Wydawanie wyciągów z ewidencji klubów sportowych oraz zaświadczeń z dokumentacji stowarzyszeń zwykłych i jednostek terenowych stowarzyszeń
 WEiR 1.16 Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
 WEiR 1.18 Hodowla lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców - wydawanie zezwoleń
 WEiR 1.52a Zastaw rejestrowy - anulowanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WEiR 1.52 Zastaw rejestrowy - dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WEiR 1.46 Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
 WEiR 1.37 Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)
 WEiR 1.36 Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)
 WEiR 1.44 Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska
 WEiR 1.39 Zgłoszenie zbycia pojazdu
 WEiR 1.35 Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
 WEiR 1.20 Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Miasta Toruń
 WEiR 1.45 Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis badań technicznych
 WEiR 1.51 Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
 WEiR 1.43 Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu
 WEiR 1.12 Udostępnienie danych z rejestru przedsiębiorców
 WEiR 1.81 Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
 WEiR 1.47 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 WEiR 1.26 Prawo jazdy - rozszerzenie uprawnień
 WEiR 1.27 Międzynarodowe prawo jazdy - wydanie
 WEiR 1.28 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub zgodnego z wzorem określonym w konwencji.
 WEiR 1.29 Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 WEiR 1.30 Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
 WEiR 1.31 Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia
 WEiR 1.38 Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
 WEiR 1.40 Nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu - wyrażenie zgody
 WEiR 1.41 Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
 WEiR 1.42 Pojazd - montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, montaż haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI - zawiadomienie o dokonaniu montażu
 WEiR 1.8 Sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć – wydawanie zezwoleń
 WEiR 1.48 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku utraty
 WEiR 1.48a Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku zniszczenia
 WEiR 1.49 Wtórnik karty pojazdu - wydanie
 WEiR 1.50 Wtórnik nalepki kontrolnej - wydanie
 WEiR 1.59 Materiały pirotechniczne
 WEiR 1.53 Wymiana tablic rejestracyjnych
 WEiR 1.54 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów
 WEiR 1.55 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
 WEiR.1.13 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych - wydawanie decyzji
 WEiR 1.58 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 WEiR 1.57 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 WEiR 1.56 Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
 WEiR 1.5 Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 WEiR. 1.60 Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
 WEiR.1.14 Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego bez osobowości prawnej lub terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z osobowością prawną
 WEiR 1.61 Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
 WEiR 1.62 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 WEiR 1.6 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
 WEiR 1.7 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A