Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 07.04.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WEiR
 

   
Wydział Komunikacji
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 50
fax: 56 611 88 88(sekretariat),611 88 55(rejstracja pojazdów),611 88 58(prawa jazdy)
e-mail: wk@um.torun.pl
dyrektor: Kisielewski Krzysztof
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
uwagi:

UWAGA!!!
Od 02 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności:

W związku z koniecznością minimalizowania źródeł zarażenia kornawirusem Wydział Komunikacji zmienia zasady przyjmowania wniosków w sprawach związanych z rejestracją pojazdów: Wnioski o rejestrację nowych pojazdów oraz pojazdów sprowadzonych z zagranicy należ wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do Wydziału Komunikacji. Do wniosków należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki w oryginale oraz dowód wniesienia opłaty. Należy także podać kontaktowy numer telefonu, w celu ustalenia terminu i sposobu odbioru tablic i pozwolenia czasowego. Wnioski o rejestrację pozostałych pojazdów można składać drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – link: http://www.bip.torun.pl/cms.php?Kod=1166 Sposób składania wniosków drogą elektroniczną został podany w karcie informacyjnej WK 1.38 zamieszczonej poniżej – link: http://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=391%20title= Do odbioru dowodu rejestracyjnego (jeżeli ktoś posiada pozwolenie czasowe) należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu: 56 611 88 68. Zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów można przesyłać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, pocztą na adres Wydziału Komunikacji lub składać do urny przy wejściu do Wydziału Komunikacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię umowy lub faktury. Zgłoszenie nabycia nie jest równoznaczne z wnioskiem o rejestrację pojazdu. Pojazdy zarejestrowane na terenie Polski, które zostały zakupione lub sprzedane w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r., podlegają zgłoszeniu odpowiednio nabycia lub zbycia w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy lub wystawienia faktury (dla pojazdów zakupionych lub sprzedanych do dnia 29 lutego 2020 r. włącznie, termin ten wynosi 30 dni). Pojazdy niebędące nowymi pojazdami, które zostały sprowadzone (tzn. przekroczyły granice RP) z terytorium państwa członkowskiego UE od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. muszą być zarejestrowane w ciągu 180 dni od dnia wprowadzenia na polski obszar celny (dla pojazdów sprowadzonych do dnia 29 lutego 2020 r. włącznie, termin ten wynosi 30 dni). W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie RP lub niedotrzymania terminu rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z państwa członkowskiego UE, Urząd będzie zobowiązany do nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Referaty
referat: Ewidencji Pojazdów
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 67,
fax: 56 611 88 55
 
Pracownicy
1-20 21-26 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Komunikacji

Symbol Procedura      
 WK 1.1 Przerejestrowanie pojazdu
 WK 1.2 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 WK 1.3 Rejestracja nowego pojazdu
 WK 1.4 Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
 WK 1.5 Prawo jazdy - obowiązkowa wymiana
 WK 1.6 Prawo jazdy - wymiana z powodu upływu terminu jego ważności oraz wydanie wtórnika
 WK 1.7 Zastaw rejestrowy - anulowanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WK 1.8 Zastaw rejestrowy - dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WK 1.9 Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
 WK 1.10 Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)
 WK 1.11 Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)
 WK 1.12 Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska
 WK 1.13 Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
 WK 1.14 Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
 WK 1.15 Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis badań technicznych
 WK 1.16 Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
 WK 1.17 Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu
 WK 1.18 Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
 WK 1.19 Prawo jazdy - rozszerzenie uprawnień
 WK 1.20 Międzynarodowe prawo jazdy - wydanie
 WK 1.21 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub zgodnego z wzorem określonym w konwencji.
 WK 1.22 Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 WK 1.23 Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
 WK 1.24 Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia
 WK 1.25 Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
 WK 1.26 Nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu - wyrażenie zgody
 WK 1.27 Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
 WK 1.28 Pojazd – zawiadomienie o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI, przystosowanie pojazdu do nauki jazdy
 WK 1.29 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku utraty
 WK 1.30 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku zniszczenia
 WK 1.31 Wtórnik karty pojazdu - wydanie
 WK 1.32 Wtórnik nalepki kontrolnej - wydanie
 WK 1.33 Wymiana tablic rejestracyjnych
 WK 1.34 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów
 WK 1.35 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
 WK 1.36 Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
 WK 1.37 Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
 WK 1.38 Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
 WK 1.39 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 WK 1.40 Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie
 WK 1.41 Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów
 WK 1.42 Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A