Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 04.07.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WEiR
 

   
Wydział Komunikacji
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 50
fax: 56 611 88 88(sekretariat),611 88 55(rejstracja pojazdów),611 88 58(prawa jazdy)
e-mail: wk@um.torun.pl
dyrektor: Kisielewski Krzysztof
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15:30
uwagi:

UWAGA!!!
Od 01 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności: UWAGA!!!
nowe zasady obowiązujące w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
Z Wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Po wcześniejszym umówieniu się na termin (konkretny dzień i godzina)możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów. Obsługa interesantów odbywa się zawsze w wyznaczonych miejscach i na wyznaczonych stanowiskach, do których osoby przychodzące są kierowane przez portierów lub przez pracowników działu załatwiającego sprawę.
Referaty
referat: Ewidencji Pojazdów
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 67,
fax: 56 611 88 55
 
Pracownicy
1-20 21-23 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Komunikacji

Symbol Procedura      
 WK 1.1 Przerejestrowanie pojazdu
 WK 1.2 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 WK 1.3 Rejestracja nowego pojazdu
 WK 1.4 Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
 WK 1.5 Prawo jazdy - obowiązkowa wymiana
 WK 1.6 Prawo jazdy - wymiana z powodu upływu terminu jego ważności oraz wydanie wtórnika
 WK 1.7 Zastaw rejestrowy - anulowanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WK 1.8 Zastaw rejestrowy - dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WK 1.9 Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
 WK 1.10 Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)
 WK 1.11 Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)
 WK 1.12 Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska
 WK 1.13 Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
 WK 1.14 Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
 WK 1.15 Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis badań technicznych
 WK 1.16 Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
 WK 1.17 Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu
 WK 1.18 Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
 WK 1.19 Prawo jazdy - rozszerzenie uprawnień
 WK 1.20 Międzynarodowe prawo jazdy - wydanie
 WK 1.21 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub zgodnego z wzorem określonym w konwencji.
 WK 1.22 Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 WK 1.23 Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
 WK 1.24 Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia
 WK 1.25 Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
 WK 1.26 Nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu - wyrażenie zgody
 WK 1.27 Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
 WK 1.28 Pojazd – zawiadomienie o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI, przystosowanie pojazdu do nauki jazdy
 WK 1.29 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku utraty
 WK 1.30 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku zniszczenia
 WK 1.31 Wtórnik karty pojazdu - wydanie
 WK 1.32 Wtórnik nalepki kontrolnej - wydanie
 WK 1.33 Wymiana tablic rejestracyjnych
 WK 1.34 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów
 WK 1.35 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
 WK 1.36 Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
 WK 1.37 Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
 WK 1.38 Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
 WK 1.39 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 WK 1.40 Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie
 WK 1.41 Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów
 WK 1.42 Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A