Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 29.06.2016


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WEiR
 

   
Wydział Ewidencji i Rejestracji
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 50
fax: 56 611 88 88(sekretariat),611 88 55(rejstracja pojazdów),611 88 58(prawa jazdy)
e-mail: weir@um.torun.pl
dyrektor: Kisielewski Krzysztof
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00
Referaty
referat: Rejestracji Pojazdów i Nadzoru
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 67, tel. do ustalania terminu rejestracji pojazdu:566118876
fax: 56 611 88 55
 
referat: Działalności Gospodarczej
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 64, 611 88 65, 611 88 66
 
Pracownicy
1-20 21-33 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Ewidencji i Rejestracji

Symbol Procedura      
 WEiR 1.34 Przerejestrowanie pojazdu
 WEiR 1.33 Rejestracja samochodu z zagranicy
 WEiR 1.32 Rejestracja nowego samochodu
 WEiR 1.24 Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
 WEiR 1.23 Prawo jazdy - obowiązkowa wymiana
 WEiR 1.25 Prawo jazdy - wtórnik
 WEiR 1.21 Wykonanie transportu drogowego - zmiana treści licencji
 WEiR 1.19 Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 WEiR 1.17 Sprzęt pływający służący do połowu ryb - rejestracja
 WEiR 1.9 Działalność gospodarcza - wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej
 WEiR 1.3 Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - wydanie
 WEiR 1.4 Wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym.
 WEiR 1.2 Gastronomiczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
 WEiR 1.1 Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
 WEiR 1.22 Przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń
 WEiR 1.10 Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
 WEiR 1.15 Wydawanie wyciągów z ewidencji klubów sportowych oraz zaświadczeń z dokumentacji stowarzyszeń zwykłych i jednostek terenowych stowarzyszeń
 WEiR 1.16 Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
 WEiR 1.18 Hodowla lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców - wydawanie zezwoleń
 WEiR 1.52a Zastaw rejestrowy - anulowanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WEiR 1.52 Zastaw rejestrowy - dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WEiR 1.46 Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
 WEiR 1.37 Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)
 WEiR 1.36 Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)
 WEiR 1.44 Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska
 WEiR 1.39 Zgłoszenie zbycia pojazdu
 WEiR 1.35 Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
 WEiR 1.20 Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Miasta Toruń
 WEiR 1.45 Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis badań technicznych
 WEiR 1.51 Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
 WEiR 1.43 Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu
 WEiR 1.12 Udostępnienie danych z rejestru przedsiębiorców
 WEiR 1.81 Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
 WEiR 1.47 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 WEiR 1.26 Prawo jazdy - rozszerzenie uprawnień
 WEiR 1.27 Międzynarodowe prawo jazdy - wydanie
 WEiR 1.28 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub zgodnego z wzorem określonym w konwencji.
 WEiR 1.29 Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 WEiR 1.30 Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
 WEiR 1.31 Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia
 WEiR 1.38 Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
 WEiR 1.40 Nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu - wyrażenie zgody
 WEiR 1.41 Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
 WEiR 1.42 Pojazd - montaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, montaż haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI - zawiadomienie o dokonaniu montażu
 WEiR 1.8 Sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć – wydawanie zezwoleń
 WEiR 1.48 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku utraty
 WEiR 1.48a Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku zniszczenia
 WEiR 1.49 Wtórnik karty pojazdu - wydanie
 WEiR 1.50 Wtórnik nalepki kontrolnej - wydanie
 WEiR 1.59 Materiały pirotechniczne
 WEiR 1.53 Wymiana tablic rejestracyjnych
 WEiR 1.54 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów
 WEiR 1.55 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
 WEiR.1.13 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych - wydawanie decyzji
 WEiR 1.58 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 WEiR 1.57 Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 WEiR 1.56 Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
 WEiR 1.5 Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 WEiR. 1.60 Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
 WEiR.1.14 Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego bez osobowości prawnej lub terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z osobowością prawną
 WEiR 1.61 Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
 WEiR 1.62 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 WEiR 1.63 Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów
 WEiR 1.64 Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców
 WEiR 1.6 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
 WEiR 1.7 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A