Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 18.01.2022


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WOM
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Obsługi Mieszkańców
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 50 - sekretariat
fax: 56 611 88 88
e-mail: wom@um.torun.pl
dyrektor: Błądek-Mikołajczyk Katarzyna
uwagi: Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:00

Referat Działalności Gospodarczej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

UWAGA!!!
Umawianie terminu rejestracji pojazdu pod numerem 56 611 87 09 (w godzinach 8:00-10:00), poprzez system kolejkowy lub wysyłając sms z danymi pojazdu na numer 799 448 018. Umawianie terminu odbioru dowodu rejestracyjnego pod numerem 56 611 88 67, poprzez system kolejkowy Umawianie terminu wizyty w sprawie praw jazdy możliwe jest poprzez system kolejkowy system kolejkowy lub pod numerem 56 611 88 57.
czynności: Część spraw w Wydziale Obsługi Mieszkańców można zrealizować za pośrednictwem paczkomatu: InPost Urząd24

UWAGA!!! Bezpośrednia obsługa interesantów może mieć miejsce tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na termin (konkretny dzień i godzina). Obsługa interesantów odbywa się zawsze w wyznaczonych miejscach i na wyznaczonych stanowiskach, do których osoby przychodzące są kierowane przez portierów lub przez pracowników działu załatwiającego sprawę.
Referaty
referat: Ewidencji Pojazdów i Kierowców
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 50
fax: 56 611 88 88
 
referat: Działalności Gospodarczej
adres: ul. Szosa Chełmińska 27, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 87 00
fax:
 
Pracownicy
1-20 21-38 

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Obsługi Mieszkańców

Symbol Procedura      
 WOM 1.1 Przerejestrowanie pojazdu
 WOM 1.2 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 WOM 1.3 Rejestracja nowego pojazdu
 WOM 1.4 Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów
 WOM 1.5 Prawo jazdy - obowiązkowa wymiana
 WOM 1.6 Prawo jazdy - wymiana z powodu upływu terminu jego ważności oraz wydanie wtórnika
 WOM 1.7. Wykonanie transportu drogowego - zmiana treści licencji
 WOM 1.8. Krajowy transport drogowy - wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 WOM 1.9. Działalność gospodarcza - wydanie wtórnika decyzji likwidacyjnej
 WOM 1.10. Jednorazowa sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - wydanie
 WOM 1.11. Wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego - z wyjątkiem handlu okrężnego prowadzonego w pasie drogowym
 WOM 1.12. Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
 WOM 1.13. Przewozy drogowe na potrzeby własne - wydawanie zaświadczeń
 WOM 1.14. Działalność gospodarcza - wydawanie zaświadczeń o okresie prowadzenia działalności
 WOM 1.15. Wydawanie wyciągów z ewidencji klubów sportowych oraz zaświadczeń z dokumentacji stowarzyszeń zwykłych i jednostek terenowych stowarzyszeń
 WOM 1.16. Wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego
 WOM 1.17. Hodowla lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, chartów rasowych lub ich mieszańców - wydawanie zezwoleń
 WOM 1.18 Zastaw rejestrowy - anulowanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WOM 1.19 Zastaw rejestrowy - dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu
 WOM 1.20 Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
 WOM 1.21 Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)
 WOM 1.22 Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)
 WOM 1.23 Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana adresu i nazwiska
 WOM 1.24 Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
 WOM 1.25 Wydanie dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
 WOM 1.26. Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy Miasta Toruń
 WOM 1.27 Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis badań technicznych
 WOM 1.28 Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie
 WOM 1.29 Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu
 WOM 1.30. Udostępnienie danych z rejestru przedsiębiorców
 WOM 1.31 Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
 WOM 1.32. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 WOM 1.33 Prawo jazdy - rozszerzenie uprawnień
 WOM 1.34 Międzynarodowe prawo jazdy - wydanie
 WOM 1.35 Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub zgodnego z wzorem określonym w konwencji
 WOM 1.36 Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 WOM 1.37 Kierowanie tramwajem - wydanie pozwolenia
 WOM 1.38 Prawo jazdy - wydanie zaświadczenia
 WOM 1.39 Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
 WOM 1.40 Nabicie numeru identyfikacyjnego na nadwoziu - wyrażenie zgody
 WOM 1.41 Wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
 WOM 1.42 Pojazd – zawiadomienie o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, haka, zmiana przeznaczenia pojazdu na TAXI, przystosowanie pojazdu do nauki jazdy
 WOM 1.43 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta (w oparciu umowę)
 WOM 1.44 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku utraty
 WOM 1.45 Wtórnik dowodu rejestracyjnego - wydanie w przypadku zniszczenia
 WOM 1.46 Wtórnik karty pojazdu - wydanie
 WOM 1.47 Wtórnik nalepki kontrolnej - wydanie
 WOM 1.48. Materiały pirotechniczne
 WOM 1.49 Wymiana tablic rejestracyjnych
 WOM 1.50 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Stacja Kontroli Pojazdów
 WOM 1.51 Wpis do ewidencji działalności regulowanej - Ośrodek Szkolenia Kierowców
 WOM 1.52. Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych - wydawanie decyzji
 WOM 1.53. Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 WOM 1.54. Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 WOM 1.55 Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
 WOM 1.56. Wpis, zmiana wpisu, zgłoszenie zawieszenia i wznowienie wykonania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 WOM 1.57 Prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem – w formie elektronicznej
 WOM 1.58. Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą na terenie miasta Torunia
 WOM 1.59. Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia
 WOM 1.60 Rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
 WOM 1.61 Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 WOM 1.62 Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie
 WOM 1.63 Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów
 WOM 1.64 Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców
 WOM 1.65 Krajowy transport drogowy wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
 WOM 1.66 Krajowy transport drogowy – wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób z kierowcą
 WOM 1.67. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
 WOM 1.68. Gastronomiczna sprzedaż napojów alkoholowych - wydanie zezwolenia
 WOM 1.69 Zmiana danych zawartych w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A