Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 18.10.2019


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WZiPS
 

   
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat: 56 611 84 54
fax: 56 611 88 90
e-mail: wzips@um.torun.pl
dyrektor: Miłoszewska Izabela
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
Referaty
referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 92
fax: 56 611 88 99, email: mzon@um.torun.pl
 
referat: Punkt Obsługi Interesanta
adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń, pokój nr 1.
telefon: 56 611 88 92
 
Pracownicy

powrót
Jak załatwić sprawę
Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Symbol Procedura      
 WZiPS 12.1 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych – wpis
 WZiPS 12.2 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych - wydawanie
 WZiPS 12.3 Karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych - wydawanie*
 WZiPS 12.4 Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 WZiPS 12.5 Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
 WZiPS 12.6 Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności
 WZiPS 12.7 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
 WZiPS 12.8 Toruńska Karta Seniora
 WZiPS 12.9 Wykaz dziennych opiekunów - wpis
 WZiPS 12.10 Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A