Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 28.07.2021


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WZiPS
Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat: 56 611 84 54
fax: 56 611 88 90
e-mail: wzips@um.torun.pl
dyrektor: Miłoszewska Izabela
urzędowanie: Pon.-pt.: 7:30-15:30
uwagi: UWAGA!!!
Nowe zasady organizacyjne obowiązujące w Urzędzie Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat.
czynności: Z wydziałem można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. UWAGA!!!
nowe zasady obowiązujące w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
Referaty
referat: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
adres: ul. Fałata 39, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 88 92
fax: 56 611 88 99, email: mzon@um.torun.pl
 
referat: Punkt Obsługi Interesanta
adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń, pokój nr 1.
telefon: 56 611 88 92
 
Pracownicy
 • Miłoszewska Izabela
  dyrektor wydziału

 • Opalińska Renata
  przewodnicząca zespołu

 • Rombalska Aleksandra
  obsługa administracyjna sekretariatu Wydziału

 • Kotlarek Justyna
  sekretarz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • Banaszkiewicz Karina
  obsługa administracyjna Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • Gackowska Karina
  obsługa administracyjna zespołu, prowadzenie baz danych

 • Hamerlińska Emilia
  obsługa administracyjno-biurowa w MZds.OoN

 • Potęga Ryszard
  Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, HIV, AIDS oraz repatriacji

 • Czajka Anna
  lecznictwo, promocja zdrowia; obsługa administracyjna Toruńskiej Rady Seniorów

 • Katlewski Waldemar
  koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wydawanie TKOzN

 • Misiołek-Grochala Ewa
  planowanie i sprawozdawczość budżetowa, współpraca z podległymi jednostkami

 • Raniszewska Kamila
  żłobki, kluby dziecięce, opiekun dzienny – rejestr, dotacje sprawy organizacyjne jednostek nadzorowanych, skargi i wnioski

 • Waśko Katarzyna
  stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, HIV, AIDS, polityki społecznej oraz pozyskiwania środków zewnętrznych

 • Zachwieja Agnieszka
  obsługa administracyjna zespołu, legitymacje dla osób niepełnosprawnych

 • Ząbik Monika
  polityka społeczna – koordynacja programu „Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń”, wydawanie Toruńskiej Karty Seniora

 • Punkt Obsługi Interesanta
  pełna obsługa interesanta

 • Dziętara Ewa


  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

  Symbol Procedura      
   WZiPS 12.1 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych – wpis
   WZiPS 12.2 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych - wydawanie
   WZiPS 12.3 Karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych - wydawanie*
   WZiPS 12.4 Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
   WZiPS 12.5 Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
   WZiPS 12.6 Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności
   WZiPS 12.7 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
   WZiPS 12.8 Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich z zagranicy do miejsca pochówku - wydanie zezwolenia
   WZiPS 12.9 Toruńska Karta Seniora
   WZiPS 12.10 Wykaz dziennych opiekunów - wpis
   WZiPS 12.11 Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A