Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 16.08.2018
 

   

Pracownicy UMT


Kamila Andrzejewska
kierownik referatu kadr i szkoleń

komórka urzędu miasta: Referat Kadr i Szkoleń
funkcja: kierownik referatu kadr i szkoleń
adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
nr pokoju: 11
telefon: 56 611 87 73
kompetencje: kierowanie pracą referatu

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A