Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 19.11.2018
 

   

Pracownicy UMT


Agnieszka Balcerowicz

komórka urzędu miasta: Biuro Mieszkalnictwa
adres: ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
nr pokoju: 1
telefon: 56 611 83 75
kompetencje: realizacja polityki mieszkaniowej - rejestry wskazań

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A