Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 06.06.2020

Pracownicy UMT


Joanna Bach

komórka urzędu miasta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
nr pokoju: 211
telefon: 56 611 85 99
kompetencje: sporządzanie informacji o stanie mienia, budżetu Gminy, oferty inwestycyjnej oraz sprzedaży nieruchomości

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A