Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 17.07.2019

Pracownicy UMT


Joanna Antonowicz-Cymerska

komórka urzędu miasta: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Infrastruktury Technicznej
adres: ul. Grudziądzka 126 b
nr pokoju: 304
telefon: 56 611 84 47
kompetencje: pozwolenia na budowę dla obiektów infrastruktury technicznej, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej,zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A