Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 18.01.2020
 

   

Pracownicy UMT


Elżbieta Adamiak

komórka urzędu miasta: Biuro Ogrodnika Miejskiego
Referat Kształtowania Zieleni
adres: ul.Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
nr pokoju: 5
telefon: 56 611 86 59
kompetencje: stanowisko ds. nadzoru utrzymania parków, lasów, miejskich, skwerów, zieleńców i zieleni zabytkowej

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A