Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 15.11.2019
 

   

Wydziały i biura


Magdalena Karasińska

komórka urzędu miasta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Ewidencji i Dzierżaw
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
nr pokoju: 224
telefon: 56 611 85 96
fax: 56 611 84 08
kompetencje: komunalizacja mienia, udostępnianie nieruchomości GMT i SP pod infrastrukturę

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A