Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.02.2020
 

   

Wydziały i biura


Maria Szmyd
kierownik referatu ewidencji i dzierżaw

komórka urzędu miasta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Referat Ewidencji i Dzierżaw
funkcja: kierownik referatu ewidencji i dzierżaw
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
nr pokoju: 208
telefon: 56 611 85 86
fax: 56 611 84 08
kompetencje: kierowanie pracą referatu

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A