Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.09.2020
 

   

Wydziały i biura


Anna Brzezik-Magdowska
kierownik referatu ewidencji pojazdów

komórka urzędu miasta: Wydział Komunikacji
Referat Ewidencji Pojazdów
funkcja: kierownik referatu ewidencji pojazdów
adres: Wały gen. Sikorskiego 25, 87-100 Toruń
nr pokoju: 10
telefon: 56 611 88 52
fax: 56 611 88 88
kompetencje: kierowanie pracą referatu

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A