Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 16.09.2019
 

   

Wydziały i biura


Janusz Pleskot

komórka urzędu miasta: Wydział Ochrony Ludności
Referat Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
adres: ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń
nr pokoju: 214F
telefon: 56 611 93 07
fax: 56 611 93 17
e-mail: wol@um.torun.pl
j.pleskot@um.torun.pl
kompetencje: sprawy organizacyjne, ochrona ludności, imprezy masowe

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A